ประวัติความเป็นมาของฟาร์มผึ้งเวียงพิงค์

หจก.ฟาร์มผึ้งเวียงพิงค์  เชียงใหม่  เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2528 
โดยนายวีระพันธ์  โสตถิพันธุ์กุล  และนายวีระศักดิ์  โสตถิพันธุ์กุล  2  พี่น้อง  ซึ่งเริ่มจากการเลี้ยงผึ้งจำนวน 8 รัง และได้ขยายกิจการเรื่อยมาจนปัจจุบันเราสามารถผลิตน้ำผึ้งได้
ตามหลัก มาตรฐานสากล  และจำหน่ายน้ำผึ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยประเทศที่ติดต่อกับเราได้แก่  สหรัฐอเมริกา  เยอรมัน  จีน  ไต้หวัน  และมาเลเซีย
ขณะนี้เรามีเครื่องระเหยน้ำผึ้งที่ทันสมัยใหม่ล่าสุด  ลดความชื้นด้วยเครื่องทำความเย็น  เมื่อผ่านการระเหยแล้วคุณภาพยังคงเดิมเหมือนธรรมชาติ

เราจึงมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก